Tälj och slöjda av en björk

Björken är trädet vi använder varenda beståndsdel av. Stammen ger oss virke till, bränsle, möbler och större redskap, krokvuxet virke som grenar och rotben ger oss ämnen till slevar, skedar, krokar och seldon, av riset görs kvastar, mattor och vispar, rottrådar binds till korgar eller syr ihop svep och av björknäver flätas kontar och fat, tampas burkar eller görs fnöske och flöten.

Du kommer att tälja enkla bruksföremål som skedar, stekspadar, smörknivar och hängare. Av färskt björkris tillverkar vi vispar och du får prova att göra enklare näverföremål som eggskydd och hastkorgar. På kursen får du kunskap i att hantera yxa, täljkniv, bandkniv och skedkniv med olika täljgrepp. Du lär dig hur man tillvaratar och använder krok- eller rakvuxet trä.

Att ta med: Material och redskap finns på plats men ta gärna med egen täljkniv, skedknivar, bandkniv och yxa om du har. Ta också med anteckningsblock och penna. Vi slöjdar utomhus under kursen men har möjlighet att gå in om vädret är ogynnsamt. Ta med ändamålsenliga arbetskläder.

Kursledare är Helena Åberg som har arbetat som länshemslöjdskonsulent i Sörmland i drygt trettio år. Från och med april 2021 driver hon det egna företaget Slöjd i trä. Helena har stor kunskap i föremåls kulturhistoria och hur de framställts samt stor erfarenhet att hålla kurser i täljning. Instagram@slojditra

Kostnad:Ordinarie: 1900 kr. Medlemmar i hemslöjdsföreningen Sörmland: 1800 kr. Ungdom 16–25 år: 1100 kr.

Anmälan och köpSörmlands museums websida senast 20 maj. Här blir du medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland för 200 kr/år, 275 för familj.

Kursen är ett samarbete mellan Hemslöjdsföreningen Sörmland, Sörmlands museum och Hemslöjdens kurser.