Tälj- och karvsnittsträff

karvsnittsburkar

Vi träffas på Vuxenskolan i Köping och fortsätter tälja samt göra karvsnitt.

OBS! Ingen lärare finns på plats utan vi hjälper varandra.

Tag gärna med egen kniv och material om du har. Några knivar
finns att låna och prova på material finns på plats.

Tag med eget fika och lunch. Kaffe och te finns.

Vid frågor kontakta Laila, 073-748 03 12

Rättelse: Det står i programmet att träffen är 14/11 och detta är fel datum. Det är 19/11 som är korrekt datum.

Länk till Studieförbundet Vuxenskolan:

https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/har-finns-vi_old/koping/

Vill du bli medlem:

https://hemslojden.org/engagera-mig/bli-medlem/

Välj Västmanland och Köping-Arboga-Kungsör slöjd & hantverksförening

Länk till lokala föreningen:

https://hemslojden.org/forening/koping-arboga-kungsor-slojd-hantverksforening/