SYTT 2020

23 januari till 20 februari

Lappverk sydda av medlemmar från VänTäcket, Lidköpings kviltgille och Billingekviltarna visas.

Öppet måndag, tisdag och torsdag 12-16 och lördag 10-14 (tills vidare släpps en person åt gången in).

Digital invigning av utställningen hålls 23 januari kl 9.30 på föreningens Facebooksida. www.facebook.com/SkaraborgsHemslojdsforening