Synålens vänner

Nu startar synålens vänner igen
Varje måndag hela hösten

Vi handarbetar, fikar och umgås.

Ta med eget handarabete
Tid: 13.00-15.00. Plats: Vuxenskolan. Information
kontakta Marie-Louise (070-259 43 01)