Synålens vänner

Välkommen till synålens vänner.
Varje måndag hela våren

Ta med ditt handarbete och kom varje måndag. Vi träffas för att fika, prata  handarbeta och hjälpa varandra.

Tid: 13.00-15.00.

Plats: Vuxenskolan. Brunnshusgatan 6

Information
kontakta Marie-Louise (070-259 43 01)