Synålens vänner

Vi träffas varje måndag för att fika, handarbeta, prata och hjälpa varandra.

Ta med ditt handarbete.

Kontaktperson: Marie-Louise, tel. 070-259 43 01