Vårda och laga verktyg

Vi lär oss laga och vårda verktyg, som ofta har en väldigt god kvalitet i stål. Skaftning av stämjärn och skölpar, uppriktning och tärning av hyvlar och rubankar samt slipning och bryning av dessa verktyg.

Kursledareär Ramon Persson är en erfaren slöjdare, snickare och kursledare med många års erfarenhet av att arbeta i trä med skärande handverktyg. Med djupa kunskaper traditionella metoder tillverkar han allt från skedar, slevar och burkar till möbler med en personlig prägel. www.ramonpersson.se

Att ta med: Ta med anteckningsblock och penna. Ta med snickeriverktyg som behöver lagas och vårdas eller slipas, exempelvis hyvlar, knivar, stämjärn, hyvelstål, yxor, bandknivar och skölpar. Verktyg finns också att slipa på kursen. För den som har en egen slipsten av modell Tormek eller liknande kan dessa tas med. Det kommer också att finnas ett antal slipmaskiner på plats.

Kostnad: 2000 kr, medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland 1800 kr, ungdom (16-25 år) 1100 kr. En materialkostnad på 100-200 kr tillkommer och betalas på plats. Här blir du medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland för 200 kr/år, 275 för familj.

Anmälan: Kursen bokas och betalas på Sörmlands museum webbutik senast 4 mars.

Kursen är ett samarbete mellan Sörmlands museum, Hemslöjdsföreningen Sörmland och Hemslöjdens kurser.