Sy samisk masma-sypåse eller kaffepåse i Kiruna

Deltagarna syr varsin masma eller kaffepåse som de dekorerar med lädersnodd, vadmal och kläde