Norrbottens Läns Hemslöjdsförening

Hos oss i Norrbotten samsas många kulturer och slöjden berikas av dess mångfald. I dagens och gårdagens norrbottniska slöjd med fokus på återbruk, hållbarhet och kontinuitet sprider sig influenser och inspiration som ringar på vattnet: lätta, vackra och omöjliga att stoppa.

Välkommen att slöjda, njuta och inspireras av skönhet, klurighet, kärlek och glädje à la Norrbotten tillsammans med oss!

Vår målsättning är att:

 • Med hemslöjdstraditionen som grund stimulera till utveckling och nyskapande inom hemslöjden, samt verka för att tekniskt kunnande inom hemslöjden bevaras och utvecklas.
 • Bevara och utveckla det kulturella arv på hemslöjdens område som finns representerat i Norrbottens län.
 • Som en fristående förening verka för en positiv utveckling av länets slöjd, hantverk och konsthantverk. Inom föreningen samla slöjdintresserade, både hobbyverksamma och professionella.
 • Inspirera till ökad tillverkning och användning av slöjdade bruksföremål.
 • Synliggöra och sprida kännedom om den Norrbottniska hemslöjden, hantverket och konsthantverket inom och utom länet genom:
  • utställningar
  • kurser, utbildning
  • visning av hantverk i olika sammanhang
  • media
 • Medverka till att väcka barn och ungdomars intresse för slöjd och hantverk, samt medverka till att bygga upp en verksamhet kring detta i länet.
 • Samverkan med andra aktörer inom detta område.

Relaterat ur Slöjdkalendern

foto: Thomas Harrysson

Slöjdhelg på Framnäs folkhögskola

Vi lär oss virkning, stickning och andra trådtekniker med Maria Gullberg och Anna JosefssonPris för medlemmar och icke medlemmar: medlem eget boende...

Sy en samiskmasma-sypåse eller en kaffepåse i Kiruna

Deltagarna syr varsin masma eller kaffepåse som de dekorerar med lädersnodd, vadmal och kläde
Olika slags vantar i snö

VANTFESTIVAL I JUNOSUANDO

Vantar kan vara en kulturskatt som berättar en historia.Den vill vi berätta och hålla levande...Samtidigt visar vi dagens nyskapande...

Sy samisk masma-sypåse eller kaffepåse i Kiruna

Deltagarna syr varsin masma eller kaffepåse som de dekorerar med lädersnodd, vadmal och kläde

Textiltryck i Luleå

Deltagarna skapar sina textiltryck med inspiration från samlingarna.Mönstren trycker vi med hjälp av silkscreen, klipper mönster i papper eller på...