Norrbottens Läns Hemslöjdsförening

Hos oss i Norrbotten samsas många kulturer och slöjden berikas av dess mångfald. I dagens och gårdagens norrbottniska slöjd med fokus på återbruk, hållbarhet och kontinuitet sprider sig influenser och inspiration som ringar på vattnet: lätta, vackra och omöjliga att stoppa.

Välkommen att slöjda, njuta och inspireras av skönhet, klurighet, kärlek och glädje à la Norrbotten tillsammans med oss!

Vår målsättning är att:

 • Med hemslöjdstraditionen som grund stimulera till utveckling och nyskapande inom hemslöjden, samt verka för att tekniskt kunnande inom hemslöjden bevaras och utvecklas.
 • Bevara och utveckla det kulturella arv på hemslöjdens område som finns representerat i Norrbottens län.
 • Som en fristående förening verka för en positiv utveckling av länets slöjd, hantverk och konsthantverk. Inom föreningen samla slöjdintresserade, både hobbyverksamma och professionella.
 • Inspirera till ökad tillverkning och användning av slöjdade bruksföremål.
 • Synliggöra och sprida kännedom om den Norrbottniska hemslöjden, hantverket och konsthantverket inom och utom länet genom:
  • utställningar
  • kurser, utbildning
  • visning av hantverk i olika sammanhang
  • media
 • Medverka till att väcka barn och ungdomars intresse för slöjd och hantverk, samt medverka till att bygga upp en verksamhet kring detta i länet.
 • Samverkan med andra aktörer inom detta område.

Relaterat ur Slöjdkalendern

Skördefest och Miljödagar i Boden

Skördefest & Mijödagar i Boden 24-26 augusti 2018. fredag, lördag  kl. 10.00-17.00  söndag kl. 10.00-16.00Kyrkstuga 4 som vanligt på...

Skördefest och Miljödagar i Boden

Skördefest & Mijödagar i Boden 24-26 augusti 2018. fredag, lördag  kl. 10.00-17.00  söndag kl. 10.00-16.00Kyrkstuga 4 som vanligt på...

Skördefest och Miljödagar i Boden

Skördefest & Mijödagar i Boden 24-26 augusti 2018. fredag, lördag  kl. 10.00-17.00  söndag kl. 10.00-16.00Kyrkstuga 4 som vanligt på...

Luleå, Broderi, vägen till den långsamma lyckan…

Workshop i broderiTid: 11/9, 13/9, 18/9, 2/10 0ch 16/10 kl. 9.30 - 12.30 Kursledare: Konstnär Brita Weglin, LuleåPlats: Norrbottens museum,...

Luleå, Broderi vägen till den långsamma lyckan…

Workshop i broderiTid: 11/9, 13/9, 18/9, 2/10 0ch 16/10 kl. 9.30 - 12.30 Kursledare: Konstnär Brita Weglin, LuleåPlats: Norrbottens museum,...