Norrbottens Läns Hemslöjdsförening

Hos oss i Norrbotten samsas många kulturer och slöjden berikas av dess mångfald. I dagens och gårdagens norrbottniska slöjd med fokus på återbruk, hållbarhet och kontinuitet sprider sig influenser och inspiration som ringar på vattnet: lätta, vackra och omöjliga att stoppa.

 

Vår målsättning är att:

  • med hemslöjdstraditionen som grund stimulera till utveckling och nyskapande inom hemslöjden.
  • verka för att tekniskt kunnande inom hemslöjden bevaras och utvecklas.
  • bevara och utveckla det kulturella arv som finns representerat i Norrbottens län.
  • verka för en positiv utveckling av länets slöjd, hantverk och konsthantverk. Inom föreningen samlas både hobbyverksamma och professionella slöjdare.
  • inspirera till ökad tillverkning och användning av slöjdade bruksföremål.
  • synliggöra och sprida kännedom om den norrbottniska hemslöjden, hantverket och konsthantverket inom och utom länet genom utställningar, kurser och utbildning och visning av hantverk i olika sammanhang.
  • medverka till att väcka barns och ungdomars intresse för slöjd och hantverk, samt medverka till att bygga upp en verksamhet kring detta i länet.
  • samverka med andra aktörer inom slöjdens område.

 

Välkommen att slöjda, njuta och inspireras av skönhet, klurighet, kärlek och glädje tillsammans med oss!

 

På vår webbplats kan du läsa mer om aktiviteter som är på gång. Där kan du också läsa och ladda hem föreningens medlemsblad Slöjdaren som kommer ut fyra gånger per år.