Laga och slipa verktyg

Vi lär oss laga och vårda verktyg, som ofta har en väldigt god kvalitet i stål. Du får lära dig att reparera gamla äldre verktyg och hur du vårdar dem på bästa sätt.  Du får lära dig skaftning av stämjärn och skölpar, uppriktning och tärning av hyvlar och rubankar. Du får lära dig att slipa och bryna dina eggverktyg till rakknivsvassa så de blir en glädje att arbete med dem.

Kursledare: Ramon Persson är en erfaren slöjdare, snickare och kursledare med många års erfarenhet av att arbeta i trä med skärande handverktyg. Med djupa kunskaper traditionella metoder tillverkar han allt från skedar, slevar och burkar till möbler med en personlig prägel. www.ramonpersson.se

Ta med: Ta med anteckningsblock och penna. Ta med snickeriverktyg som behöver lagas och vårdas eller slipas, exempelvis hyvlar, knivar, stämjärn, hyvelstål, yxor, bandknivar och skölpar. Verktyg finns också att slipa på kursen. För den som har en egen slipsten av modell Tormek eller liknande kan dessa tas med. Det kommer också att finnas ett antal slipmaskiner på plats.

Kostnad: 1 900 kr, medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland: 1 700 kr, ungdom 16-25 år: 1 000 kr. Här blir du medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland för 200 kr/år, 275 för familj.

Anmälan biljettköp: Senast 10 oktober på Sörmlands museums websida.

 

Kursen arrangeras i samarbete mellan Hemslöjdsföreningen Sörmland, Sörmlands museum och Hemslöjdens kurser.