Stipendium i Slöjd och Hantverk

Hemslöjden i Dalarna utlyser Stipendium i Slöjd och Hantverk.

Stipendiet vill uppmuntra till fortbildning och utveckling inom slöjd och hantverk och kan sökas av personer verksamma i Dalarna.

Vi vill att du gör en egenhändig ansökan med namn och kontaktuppgifter där du berättar vad vill använda stipendiet till. Bifoga arbetsprov och handlingar som du vill hänvisa till.

Fördelningen av stipendiet bestäms av Dalarnas  Hemslöjdsförbunds stipendiejury och utdelas på DHF:s årsstämma 27 mars. Stipendiesumman för 2019 är 10 000 kr.

 

Ansökan lämnas eller skickas senast den 12 februari till:

Dalarnas Hemslöjdsförbund, Box 292, 791 27 Falun

Info:

023-264 85, kattis.k.nordqvist@hemslojd.org

023-264 86, fredrik.eriksson@hemslojd.org