Stipendieutlysning 2021

Stockholms läns hemslöjdsförening har förmånen att dela ut stipendium från Stiftelsen Jenny Åkerström-Söderströms fond.  Stipendiesumman är på minst 15 000 kronor, som delas mellan flera sökande. Läs gärna mer om Jenny Åkerström-Söderström i arkivet för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (skbl.se)

Stipendiet utdelas enligt donators testamente till elever som visat sig ha fallenhet för något särskilt hemslöjdsarbete. Framför allt sådant hantverk som utövaren kan försörja sig på. Den som söker ska vara inskriven vid någon slöjdutbildning och vi bedömer kreativitet, skicklighet och förväntad förmåga att leva på sin slöjd.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev med bilder och beskrivning av den egna slöjdverksamheten, framtidsplaner och vad stipendiet ska användas till.

Bifoga uppgifter om namn, ålder, adress, cv med utbildningar, anställningar och referenser samt eventuella tidigare stipendier.

Sista ansökningsdag är 2021-02-21.

Sänd ansökan per mail med bilder märkt ”Stipendium 2021” till info@stockholm.hemslojden.org

Stipendiet delas ut vid föreningens digitala föreningsstämma 17 mars. Vi hoppas att stipendiaterna då har möjlighet att ge en kort, förinspelad, presentation om sin slöjdverksamhet.

Information i pdf-format: Stipendieutlysning2021

(Bilden är ett verk av Emilia Elfvik, en av förra årets stipendiater)