Stickkafè

Stickkafé på Slöjdens Hus med Lena Heineman kl 16 – 19 den 9/12

Stickkaféer planeras sedan för den andra torsdagen i månaden från o med februari.