Stickkafè

Stickkafé på Slöjdens Hus med Lena Heineman kl 16 – 19 den 10/3

Stickkaféer planeras tillsvidare den andra torsdagen i månaden.