Stick- och täljgille

Välkommen på stick- och täljgille!

2 januari 2020 kl 13-16.

Plats i bygdegården i Årets socken 2019: Västerhejde.

Ta med sticksöm och/eller kniv för några timmars trevlig samvaro.

Kaffe serveras.