Spinnträff i Arboga

spinnrock

Spinnträffarna på Arboga bibliotek blir trevliga öppna träffar där vi lär av varandra! Kardor, sländor och lite prova-på-material finns på plats. Ta gärna med något att fika på och din egen spinnrock, slända och ull om du har. Första tillfället bestäms datum för kommande träffar. För mer info, ring Ingegärd Lindberg telefon: 070-868 23 90.