Spinnträff

Digital aktivitet

I vinter träffas vi digitalt. Hör av dig till Christina, så skickar hon en länk.

I vanliga fall har vi regelbundna träffar i vår lokal för dig som gillar att spinna på rock eller slända och gärna gör det tillsammans med andra. Du tar med material och redskap själv.