SÖK JÖNKÖPINGS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRBUNDS STIPENDIUM

Jönköpings läns Hemslöjdsförbund har beslutat att dela ut två slöjdarstipendier 2019

Stipendierna bestående av en valfri veckokurs på Sätergläntan,
Hemslöjdens gård under 2019 samt 1 000 kronor i ett resebidrag.

 

Stipendierna delas ut till aktivt verksamma slöjdare, varav en ungdom (16-25 år), i Jönköpings län.

Egen formgivning, nytänkande och gott hantverk inom slöjden premieras.

Ladda ner ansökningsformulär här. Fyll i direkt på datorn (ladda ner och fyll i) eller skriv ut och fyll i på papper.

Välkommen med din ansökan.

Ansökan med arbetsprover ska lämnas eller skickas in senast den 1 februari 2019
till:
Jönköpings läns hemslöjdsförbund
Hemslöjdens Hus, Hus B9,
Länssjukhuset Ryhov,
551 85 JÖNKÖPING

Mailadress:  info@jonkoping.hemslojden.org

Kontaktpersoner:
Anna Kjellander, JLH ordförande,
0733-701918, anna@annakj.se
Eva Landén, utvecklare hemslöjd,
036-32 59 95.