Slöjdvandring vid NOK-stugan i Norberg

Slöjdvandring vid NOK-stugan

Kom med bra skor, slöjdlängtan och nyfikenhet den 21 augusti kl. 14.
Marlene från Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverksförening tar med material
och oss på en kort promenad på motionsspåret i Nordansjö.