Slöjdvandring Jordhammars Herrgård

Slöjdföreningen Jordhammar

medverkar vid slöjdvandringen

Lördag-Söndag 26 -27 september klockan 11-16

Välkommen till Jordhammars Herrgård norr om Stenungsund

Vi håller till utomhus på verandan med tak.