Slöjdträff – Presentpåsar av papper

Vi viker presentpåsar av papper.

Material och verktyg finns. Delta i temat för dagen eller ta med eget projekt och träffas och prata.
Fri parkering, handikappanpassade lokaler, fika till självkostnadspris.
Frågor: kontakta Kerstin Uppman cosmonata@gmail.com, 0709-749456

Slöjdkvällen är ett samarrangemang mellan:
Hemslöjdsföreningen Sörmland, Tuna hembygdsförening och Studieförbundet vuxenskolan