Slöjdstigsalster

I kväll träffas vi i slöjdlokalen och gör saker till vår slöjdstig.

Den som vill tar med eget slöjdalster att jobba med.

Glöm inte ta med fika.