Slöjdläger 16-18 juni

Slöjda i kulturhistorisk miljö – ett läger på Rengsjö Hembygdsgård i regi av Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund.

Är du mellan 16-25 år och tycker att det är spännande att slöjda? Då är det här lägret för dig! Vi håller till på Rengsjö Hembygdsgård och dina två huvudguider under de tre dagarna är Helena Bratt, slöjdare och konstnär fån Rengsjö och Ulrika Olsson, byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg.

Vi testar moment som täljning med både kniv och yxa i färskt virke samt stickning på magic loop. Kanske kan din stickning blir starten på dina höstvantar? Du kommer också att få skapa en egen färgprovkarta med äggoljetempera och pigment. Dina egna färger kan du sedan använda på dina täljda alster!

Hembygdsgården är vår bas under dagarna. Vi arbetar där och vi tar del av gårdens föremålssamling för inspiration och samtal. Helena kommer att berätta hur det är att vara verksam konstnär och slöjdare, Ulrika kommer att berätta om sina erfarenheter som byggnadsantikvarie, ett yrke där hantverk och slöjd ligger mycket nära varandra.

Tid 16-18 juni 2023 med start kl. 10.00 den 16 juni och slut kl. 15.00 den 18 juni.

Plats Hembygdsgården i Rengsjö med övernattning på Ohlandersgården, Rengsjö.

Lägret är gratis. Måltider, fika samt övernattning ingår. Under hösten sker uppföljning av lägret tillsammans med Sätergläntan där alla deltagare får vara med.

Anmälan senast 31 maj till https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/kurser/slojdlager-for-dig-mellan-16-25-ar-89923/  Begränsat antal deltagare.

Information Gun Hedlund 070-681 90 02 eller Eva-Lisa Krabbe 070-606 71 65

Lägret genomförs med stöd av Region Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg, Rengsjö hembygdsgård samt i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg och Sätergläntan.