Slöjdrunda

Slöjdrunda i Undersvik, Vallsta och Arbrå. Öppet hus hos flera av våra slöjdare och på Hemslöjden. Hämta utförligt program hos slöjdarna, i Hemslöjdsbutiken, på biblioteket i Bollnäs, runt om i Vallsta- och Arbråbygden samt Program slöjdrundan 2022