Slöjdresa till Häggdånger

På grund av rådande snö- och markförhållanden i Häggdånger skjuter vi på resan till den 3/6, vi förlänger också anmälningstiden.

Vi samåker och besöker tillsammans Häggdånger!

Under resan blir vi guidade och får presenterat för oss ”Häggdångerstapeten” med borderade bilder med inspiration från platser, händelse och minnen i området.

Vi besöker också Fattigstugan där vi får höra lite om människor som bott där och i närområdet, hur de levde, försörjde sig och hantverkade.

Därefter besöker vi en ganska okänd, men historisk plats, vid Kallbäckstjärn utmed gamla Norrstigen (dåtidens E4 kan man säga). Här passerade och skrev Carl von Linné på sin lappländska resa. Barbro har broderat om platsen och kommer berätta för oss om den.

Kläder efter väder, tåliga skor. Vid ihållande regn kommer vi att ställa in då vi till största del kommer vara utomhus.

Anmäl dig på denna länk, senast 2024-04-21 – förlängt till 2024-05-26!

Efter att anmälningstiden gått ut använder du samma länk för att skriva upp dig på reservlistan.