Slöjdkul för barn på sportlovet

Välkommen att slöjda med föreningens slöjdare inom träoch textil. Hemslöjdsföreningen bjuder påfika och material. Det finns plats för 15 barn i ålder 714år.  Vuxnaär välkomna att slöjda tillsammans med sina barn.

Anmälan senast3/3.Obs! Slöjdkulär denna gång påmåndagen.