Slöjdklubben Korpen

Kom och upplev glädjen i slöjden! Fem lördagar i höst för dig som är 7 år eller äldre.

Den här lördagen ägnar vi oss åt täljning.

Handledare: Carmen R Blomstrand och Eva Ljungstedt plus Daniel Evaeus från föreningens täljträffsgäng.

Observera att vi håller till i kvarterslokalen på Nicandervägen 2! Det är inte så långt från vår föreningslokal: Om du kommer med tunnelbanan ta höger i stället för vänster på Drottningholmsvägen och sedan höger in på Geijersvägen. Följ Geijersvägen tills den korsar Nicandervägen, där ligger lokalen!