Slöjdklubben Korpen

OBS! Byte av lokal! Vi kommer att hålla till i lokalen på Drottningholmsvägen, inte i den på Nicandervägen!

Kom och upplev glädjen i slöjden! Fem lördagar i höst för dig som är 7 år eller äldre.

Det här är sista gången och vi julpysslar.

Handledare: Carmen R Blomstrand och Eva Ljungstedt.