Slöjdklubben Korpen

Kom och upplev glädjen i slöjden! Fem lördagar i höst för dig som är 7 år eller äldre.

För att kunna ha en så coronasäker verksamhet som möjligt kör vi i höst en sammanhållen grupp med fem lördagsträffar. Förhandsanmälan!

Datum: 25 september, 9 och 23 oktoer samt 13 och 27 november.

Handledare: Carmen R Blomstrand och Olenka Lahovary Eriksson.