Slöjdhandledarutbildning

Kultur i Halland – Slöjd startar Grundutbildning för slöjdhandledare förlagd till Katrinebergs folkhögskola med start 16 januari 2018.

Vill du utbilda dig till Slöjdhandledare?

Denna utbildning riktar sig till såväl dig som vill utveckla redan befintlig verksamhet som till dig som vill starta en ny. Arbetar du inom fritids, skola, förskola, kulturskola, särskola, museum, naturrum, ungdomsverksamhet, kyrka, förening eller liknande och vill öka möjligheten för barn, unga eller/och vuxna att slöjda?

Utbildningen erbjuder dig, med eller utan förkunskaper, redskap för att slöjda säkert och enkelt tillsammans med barn och unga. Pedagogiken går också att använda i sammanhang där man slöjdar med vuxna och äldre.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett Utbildningsintyg.


Utbildningsupplägg

40 studietimmar fördelat på 6 träffar.
Varje tillfälle innehåller både teoretisk och praktiskdel. Vi kommer att vara på Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro, i deras trevliga lokaler.

Utbildningsträffar: kl. 08.30- 16.10 den 16 jan, 30 jan, 27 feb, 13 mars, 10 april och 24 april.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsintyg. För att få ett fullständigt utbildningsintyg krävs närvaro på alla sex träffar. Intyg ges alltid på genomförda delmoment om inte närvaro vid alla.

Våra erfarna slöjdhandledarutbildare är Karolina Witt, slöjdhandledarutbildare, konsthantverkare och kostymör, och Lina Envall, slöjdhandledarutbildare, slöjdare och hemslöjdskonsulentutbildad, samt gästföreläsare.

Anmälan och kostnad
Anmäl dig senast 10 januari 2018 till Veronica Olofsson, Utvecklare – Slöjd och Konsthantverk, via e-post:  veronica.olofsson@regionhalland.se
Anmälan är bindande efter 10/1 men hela utbildningen, ej enstaka tillfällen, kan överlåtas till vän eller kollega.
Glöm ej att ange ev. specialkost eller tillgänglighetsbehov.

Kostnad 3900 kr exkl. moms. Material, för- och eftermiddags fika samt lunch ingår.


Utbildningsinnehåll

Våttovning

Teoridel

 • Slöjden med barnet i centrum.
 • Om slöjd och strukturer Vad är slöjd?
 • Slöjden i en trygg miljö.
 • HLR – Hjärt-lungräddning barn samt olycksfall i slöjdrummet.
 • Slöjden som resurs – hållbarhet.
 • Genus jämställdhet – barn och slöjd.
 • Slöjdens utforskande och reflekterande arbetssätt.
 • Slöjdens rum.
 • Pedagogikens fem förhållningssätt.
 • Slöjda i gemenskap – mångfald och integration.
 • Barnet som medskapare.
 • Slöjdens berättelser – ord och magi.
 • Grupparbete – slöjdaktiviteter.
 • Slöjdens lust och nytta.

Täljning i färskt trä

Praktiskdel / Workshops

 • Hastkorg.
 • Grannlåtsbroderi.
 • Våttovning.
 • Pappslöjd.
 • Plåtslöjd.
 • Täljning i färskt trä.
 • Fågel fisk eller mittemellan.
 • Vävning – olika tekniker.

Läs mer om utbildningen på vår hemsida: www.regionhalland.se/slojdhandledare