Webbutställning Slöjda som du känner

Verk Palla av Karin Persson

Besök Västmanlands läns hemslöjdsförbund och länets slöjdföreningar webbutställning #slöjdasomdukänner där utställarna berättar både i ord och i sina verk hur de upplever sin vardag under rådande pandemi. En högaktuell utställning som utgår från årets tema för Hemslöjdens dag: mönster, symboler, monogram och bomärken. Utställarna har utifrån temat fritt gestaltat sina tankar, upplevelser, känslor eller erfarenheter under coronapandemin i valfritt material och valfri teknik.

Slöjda som du känner visas som en webbutställning med hänsyn till de restriktioner som råder under pandemin. En utställning som du kan besöka när du vill. Hur ofta du vill. Och delta i om du vill. Det är också en utställning om rådande pandemi. Utställningen med öppen inlämning pågår till den 31 december 2020.

Fritt gestaltade pandemitankar om beteendemönster
I framtiden kommer vi förmodligen att prata om ett före och efter coronapandemin. Det är en tid som kommer att skriva in sig i historieböckerna och det genomgående temat i utställarnas verk kan sammanfattas i ett ord: beteendemönster. I beskrivningarna av sina verk berättar de om sina fritt gestaltade tankar. Det är berättelser som berör. Läs deras berörande berättelser och inspireras av en samtida dokumentation i handgjort skapande! Besök #slöjdasomdukänner på Västmanlands läns hemslöjdsförbunds webbplats. Välkommen in!

Öppen inlämning till 31 december
Det är också en utställning som kan ge dig inspiration, nya tankar och kanske lust att skapa själv. I och med att pandemin fortgår öppnar vi upp webbutställningen för inlämning under hela utställningsperioden. Välkommen med ditt bidrag!

 

Bild: Överdrag till pall. – En pall är en plats för paus. Coronavirusets framfart har på olika sätt abrupt och ovälkommet pausat många människors vardagliga, naturliga rörelsemönster och möjligheter, berättar Karin Persson, Västerås om sitt verk Palla (detaljbild). Foto: Karin Persson.

 

#slöjdasomdukänner
#slöjdivästmanland
#karantänslöjd