Lappa och laga för hand

Du lär dig grundläggande tekniker för att lappa och laga för hand.

Vi går igenom tekniker för att laga synligt och mindre synligt och diskuterar lagningens plats i samhället och i vårt eget liv. Dag två fördjupar vi oss i en av teknikerna vi provat.

Lärare Kerstin Neumüller, skräddare och författare.

Kostnad 1800 kr. Medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland 1600 kr. Ungdom 800 kr.

Anmälan: Senast 6 oktober genom Sörmlands museum 

Kontaktperson: Karin Edlund, karin.edlund@regionsormland.se  0767-21 91 11

Kursen arrangeras i samarbete med Sörmlands museum.