Tälj med kniv och fantasi – för barn

Kursen riktar sig till barn 9-12 år.

Vi täljer och lär oss hur vi använder kniven och andra viktiga verktyg. Vi tillverkar och målar fantasidjur, krokar, pennor eller enkla spel.

Lärare: Anja Sundberg, slöjdare och slöjdhandledare.

Kostnad: 400 kr.

Anmälan: Senast 25 juli genom Sörmlands museum 

Kontaktperson: Helena Åberg, helena.aberg@regionsormland.se  070-946 15 26

Kursen arrangeras i samarbete med Sörmlands museum.