Skärsvarvning

Man med gula hörselkåpor skärsvarvar i verkstad

Vi svarvar skålar och andra föremål både i färskt och torrt trä.

Vi lär oss också vilka verktyg som är lämpliga och hur de ska skötas.

Lärare: Åke Landström, yrkessvarvare.

Kostnad: 2800 kr. För medlemmar i Hemslöjdsföreningen Sörmland 2600 kr. Ungdom 1200 kr.

Anmälan: Senast 3 oktober genom Sörmlands museum 

Kontaktperson: Helena Åberg, helena.aberg@regionsormland.se  070-946 15 26

Kursen arrangeras i samarbete med Sörmlands museum.