Slöjda bokstavligt!

7 september-19 oktober ställer Hemslöjden i Skåne ut slöjdade bokstäver, ord och meningar på Hemslöjden i Skåne, Landskrona gamla station. Vill du vara med och ställa ut? Alla får delta, även om du inte är bosatt i Skåne.

UPPROP! 
Slöjda något med text, och ställ ut det hos oss! Det kan vara något litet eller ett något stort (inom rimliga gränser förstås) men det är ditt handgjorda skapande som ska stå i fokus. Alla material och tekniker är välkomna och alla får delta, oavsett var du bor!

Några få enkla regler:

1. Ditt slöjdade föremål behöver inte vara nygjort men det måste var gjort av dig. Det kan inte vara en ”färdig materialsats” som någon annan formgett och som du sedan tillverkat. Det kan dock vara ett föremål som någon annan gjort men som du dekorerat med t.ex. skuren dekor eller en broderad vers.

2. Din text behöver inte innehålla något särskilt budskap men det måste vara mer än bara ett årtal eller initialer.

Läs mer om hur/när du lämnar in ditt alster på  hemslojdeniskane.se/slojdabokstavligt

Gå gärna med i facebook-gruppen Slöjda bokstavligt, där kan du få inspiration av vad andra gör