Slöjd om våren

Vi slöjdar ute på Hembygdsgården i Orsa. Möjlighet att prova på. Kom gärna hela familjen. Kaffeservering och lotteri.