Skaraborgs-Slöjdarnas årliga utställning


30 april – 4 juni

Skaraborgs-Slöjdarnas årliga utställning
Nu har du möjlighet att köpa kvalitetsslöjd i många olika tekniker och material. Ett tiotal av Skaraborgs-Slöjdarnas medlemmar presenterar och säljer sin slöjd.
www.skaraborgsslojdarna.se

ÖPPET

Onsdag kl 12-16
Torsdag kl 12-18
Fredag kl 12-16
Lördag kl 10-14