Ser du slöjden för alla träd?

Digital aktivitet

Trä är ett mångsidigt material och kunskapen att använda trä på bästa sätt är väldigt gammal. Idag har mycket av kunskapen glömts bort men inom slöjden finns den fortfarande kvar. Slöjdarens material är i stor utsträckning sådant som det moderna skogsbruket inte värderar. Kan vi genom att använda traditionell slöjdkunskap öka användningen av trä istället för plast och på så sätt bidra skapa en hållbarare värld?

Följ med på en digital vandring i skogen där vi tittar på hur olika delar av träden, olika växtsätt och träslag kan användas för att få fram föremål för olika ändamål.

Helena Åberg är slöjdare från Stigtomta med företaget Slöjd i trä. Hon har tidigare arbetat som länshemslöjdskonsulent i Sörmland med inriktning mot hårdslöjd och deltagit i flera projekt där slöjdens råmaterial och traditionell kunskap varit i fokus.

Föreläsningen är tisdag 22 mars kl.17.30-19:00

LÄNK till föreläsningen:  HÄR   

 

 


Slöjd Håller – TEMAVECKAN vänder sig till dig som är allmänt intresserad av slöjd, skog och hållbarhet, yrkesverksam slöjdare och hantverkare, skogsägare och/eller slöjdlärare.
VI VILL inspirera dig att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och naturliga material. Därför arrangerar vi en temavecka om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala målen för hållbar utveckling. I år har vi valt att lyfta fram slöjden, skogen och hållbarheten ur olika perspektiv. Med kunskap och dina klimatsmarta händer kan du faktiskt göra skillnad.
MER INFORMATION hittar du på www.facebook.com/slojdhaller. Välkommen till en hållbar värld!
Temaveckan arrangeras av hemslöjdskonsulenterna i Dalarnas-, Gävleborgs-, Uppsala, Värmlands-, Västmanlands- och Örebro län.