Måndagssamtalet: Filt För Demokrati

Filt För Demokrati är ett gemensamhetsprojekt med stickade och virkade rutor för alla människors lika
värde. Det startades av konstnären LM Johnson valåret 2018 och förra året fick vi en ”stickling” till Järvaområdet i Stockholm. Liselotte Norén från Refo och Maria Holmerin Nord från Hemslöjdsföreningen berättar om projektet och vi samtalar kring hur ”sticklingen” kan ta plats i föreningens verksamhet under våren.

Varje måndag är det öppet i lokalen. Det finns fika till självkostnadspris och möjlighet att köpa böcker från Hemslöjdens förlag, dräktmaterial och prova-på-kit.

Du är också mycket välkommen att jobba med ditt eget slöjdprojekt och använda våra symaskiner eller andra verktyg.

Jämna veckor är det öppet utan program, udda veckor har vi en samtalskväll kl. 18.00-20.00 med en eller flera intressanta gäster.