Restaurering och underhåll av möbler

Möbler kan behöva lagas eller göras om för att kunna få ett längre liv. På denna kurs får du lära dig hur.

En möbel kan behöva fräschas upp, få ny ytbehandling, stabiliseras, rengöras på djupet eller göras om, för att fortsätta ha en plats hemma. På den här kursen får du lära dig hur du kan tänka, i vilken ordning de olika momenten genomförs, vilka material (t ex rengöringsmedel, limmer, ytbehandlingar) och vilka verktyg som är lämpliga vid de olika momenten.

Ta gärna med en mindre egen möbel att jobba med.

Det behövs inga förkunskaper.

Material och handverktyg finns på plats. Vill du använda egna verktyg, eller få dina egna verktyg granskade, går det bra. Har du inga möbler som behöver kärlek, eller vill öva på andra möbler, finns det möbler på ReTuna att jobba med.

Information om kursledaren:
Kursledare är Marie Carlsson, möbelsnickare/dekopör och Magdalena Marano, möbelkonservator/möbelrestaurerare, båda med examen från (Carl Malmsten) Malmstens, Linköpings universitet. Tillsammans driver de företaget MADAM snickeri & restaurering, som är beläget i Sankt Anna i närheten av Söderköping. De både restaurerar och bygger nytt. De är också vana kursledare. Se vidare på hemsidan: www.madamsnickeri.se

Anmälan: Genom att köpa en biljett till kursen i Sörmlands museum webbutik senast 25 augusti. Boka din plats i webbutiken