Quiz – Slöjd håller 2022

Digital aktivitet
björkdunge i bakgrunden av slöjd håller loggan som är plaerad i en pratbubbla

Under årets temavecka om slöjd och hållbarhet kan du testa dina kunskaper om skog , slöjd och hållbarhet och vinna slöjdiga priser!

Årets hållbarhetsvecka har skogen som tema. Skogen som kan vara en fantastisk resurs på en rad sätt om den brukas på ett hållbart sätt. Här finns förnybara material och en miljö som kan bidra till social hållbarhet. En skog som får växa länge binder koldioxid och bidrar på så sätt till en hållbar miljö under flera generationer. Under veckan erbjuds en rad olika programpunkter som med olika infallsvinklar belyser skogens värde.
Slöjd Håller veckan är producerad av hemslöjdskonsulenter och utvecklare i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Länk till MixQuiz HÄR

 

eller använd QR koden :-)