Prova på nåltovning

Prova på nåltovning

Prova på nåltovning

Nåltovning

Prova på att nåltova. Material finns på plats, ull i flera olika färger, nålar. Genom att låta nålen gå ner och upp genom ullen tovas den samman och ger en tät yta. Låt fantasin flöda och inspireras av övriga deltagare.

Datum: 8/11
Tid: 18.00-20.00
Plats: Örnsköldsviks Museum och Konsthall
Pris: 50 kr för medlemmar. Ej medlem 75 kr.
Medarrangör: Bilda