Presentation av vår historia

Digital aktivitet

Varannan onsdagskväll under vintern kommer vi att presentera olika delar av föreningens verksamhet och arbete. Tillsammans tittar vi bakåt och framåt, berättar vad vi brukar göra och planerar för kommande verksamhet.

I år fyller Hemslöjden 110 år (vår riksorganisation Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund). I kväll tittar vi i huvudsak bakåt och berättar om Hemslöjdens och vår länsförenings historia. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan inspireras av historien i vårt engagemang i dag.

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65384809549