Pilflätning

Pilflätning

Äntligen blir det pilflätning igen med Ingalill Nilsson. Det är tänkt att vi ska fläta små korgar till bröd eller något annat. Anmälning ska ske senast 14 daga innan kursstart då pilen ska blötas.

Ledare:Ingalill Nilsson

Tid: 3/12 9.30 – 15.00

Plats: Ravlunda skola, Kyrkbacken 5, Ravlunda 

Kostnad:400:- för medlemmar i hemslöjdsförening och 450:- för övriga. Material köpes av kursledaren.

Anmälan senast 19/11 till tina.tenje@gmail.com