Om konstnären fröken Märta Måås-Fjetterström och några fröknar till

Textilundrets drottning

Abbedissan kallades hon av somliga. Andra sa att hon hörde till tidens stora fröknar. Märkeskvinna sa en tredje. Säkert är att textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström ritade mattor som fortfarande nästan 80 år efter hennes död är uppmärksammande och eftertraktade över hela världen.

I kulturjournalisten Annika Perssons nya bok ”Var vid gott mod” får vi för första gången lära känna personen bakom mattorna.

Föredraget ges på Länsmuseet Gävleborg i Gävle. Kom i tid, begränsat antal platser. Hörsalen har 100 sittplatser. Salen öppnas 15 minuter innan föredraget startar.

Samarrangemang mellan Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund och Länsmuseet Gävleborg