NYBILDANDE AV LOKALFÖRENING I HÄRJEDALEN

Årsmöte (konstituerande medlemsmöte) för HÄRJEDALSSLÖJD – VÄSTRA – en lokalförening inom Jämtland Härjedalens Hemslöjdsförbund

Efter årsmötet kommer Hemslöjdskonsulent Susann Myrenhammar berätta om konsulenterna arbete och så SLÖJDAR VI HJÄRTAN tillsammans.

Anmälan för fikaplaneringen

Idén med att bilda Härjedalsslöjd Västra är att vi genom en lokalavdelning får möjlighet att skapa resurser för att åstadkomma fler aktiviteter för slöjdare och andra intresserade i västra Härjedalen. Ju fler medlemmar vi har desto mer kan vi åstadkomma tillsammans. I år kostar medlemskapet 210:- och på årsmötet ska vi besluta om avgift för 2025. Största andelen av dess tillfaller lokalavdelningen. Tanken är att Stick-caféet med ”prova på slöjd” på onsdagar fortsättningsvis ska vara basen för vårt arbete här.
Och att vi dessutom ska kunna hålla i större arrangemang som tex ”Ull och Fjäll” och kurser på Prästgården, Ljusnedal. Mer info om det på Årsmötet.