Näverslöjd

I kväll träffas vi  för att slöjda i näver.

Material finns på plats men ta med eget fika.