Nätverksträff rotslöjd, näverslöjd och korgflätning

Vi har i höst bildat ett medlemsnätverk för rotslöjd, näverslöjd och korgflätning. På sikt hoppas vi att det ska leda till kurser, gemensamma hantverksträffar, rotexkursioner etcetera.

Till att börja med träffas vi för att lära känna varandra lite bättre och diskutera olika utvecklingsidéer tillsammans. Nätverket är öppet för alla som är intresserade av ämnesområdena.

Vi bjuder på fika.