Medlemslördag: Pappslöjd

Vi tillverkar askar av gråpapp efter egna mått och klär med dekorativa papper.

Handledare: Ann Tysk Bjurman

Medlemslördagar (förut temalördagar) är en av få programpunkter som är bara för medlemmar, där vi delar kunskap med varandra. Du betalar för material och fika, i övrigt ingen avgift.