Medlemskväll – visning av #slöjdrutan på Hemslöjdens Hus

En kväll att komma nära rutorna och titta ordentligt.

Det är bra om inte alla kommer i början utan om vi sprider ut oss under hela tidsspannet då vi inte kan vara för många i lokalen samtidigt.