Mästarkväll – träbildhuggeri

Är du intresserad av konsthantverk och kulturhistoria så är det här ett tillfälle för dig att möta en mästare, som inom sitt hantverksyrke, för med sig rika traditioner in i en ny tid.
Vilken typ av uppdrag jobbar en bildhuggare med idag och hur går det egentligen till att skapa ornament och skulptera i trä? Föredrag och förevisningar varvas med möjlighet att ställa frågor till Sveriges främste heraldiske träsnidare.
Thorleif Aiff, Tibro, är mästare i träbildhuggeri
Kvällen arrangeras som en del i utställningen Mästarmöten – möt Mästarna i slöjd och hantverk från Skaraborg”